Urządzenia ułatwiające rozruch (Start Booster) (9)