Urządzenia ułatwiające rozruch (Start Booster) (12)